PARATHA MINI (6 PIECES)

PARATHA MINI (6 PIECES)

SKU: FA05EKM2

BRAND: ELEPHANT KING

SIZE: 24 X 360 G

COUNTRY OF ORIGIN: MALAYSIA